poster_violenta_fina-miclCred că una dintre cele mai teribile şi mai dificil de rezolvat probleme într-o familie afectată de alcool este cea a violenţei în familie. Este înfricoşător, este umilitor şi pare o închisoare fără posibilitate de scăpare. O  iniţiativă a firmei de pază BGS împreună cu Avon merită promovată aici: îşi propun să protejeze femeile de violenţa partenerilor.  Pe baza unei sesizări, firma de pază va asigura gratuit monitorizarea locuinţei şi intervenţia în cazul unor probleme.

Campania se adresează femeilor din orașele: București, Ploiești, Câmpina, Deva, Timișoara, Galați, Brăila, Bistrița.

Documente necesare:

–  copie Carte de Identitate

– certificat medico-legal – în cazul în care victima nu poate suporta costurile pentru eliberarea certificatului i se decontează de AVON – telefon la *2866 (linie gratuită) sau mail la contact@avoncampaniisociale.ro

– dovada înregistrării plângerii la Poliție din care să rezulte obiectul plângerii și identitatea părților

– adeverință de la Asociația de Proprietari din care să rezulte cine locuiește la adresa care corespunde obiectivului monitorizat de BGS, adeverința se va reînnoi o dată la 3 luni

– în situația în care potențialul client nu locuiește la bloc, declarație pe propria răspundere că la adresa care corespunde obiectivului monitorizat BGS nu locuiește persoana împotriva căreia a fost formulată plângerea, iar declarația se va reînnoi o dată la 3 luni.

Informaţii suplimentare: site-ul BGS

Advertisements